Start Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa - gimnazjum
Edukacja dla bezpieczeństwa - gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania obowiązujący na lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa.

1. Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa jest integralną częścią WSO oraz Statutu Szkoły.

2. Cele kształcenia zgodnie z podstawą programową:

Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i obrony cywilnej.

Przygotowanie do działania ratunkowego. Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia.

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.


3. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy i podręcznik ( J. Słoma, G. Zając „Żyję i działam bezpiecznie” wyd. Nowa Era).

4. Kryteria oceniania:


Celujący:
Uczeń: Przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań; Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą; Odnajduje analogie wskazuję szanse i zagrożenia określonych rozwiązań; Wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień; Argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową; Zdobył wiedzę znacznie wykraczająca poza zakres materiału programowego

Bardzo dobry:
Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji; Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela; Jest aktywny na lekcjach; Bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy ; Zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie; Sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do PSO Edukacja dla bezpieczeństwa; Odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze; Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania rozwiązywania zadań z edukacji dla bezpieczeństwa

Dobry:
Samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji; Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych; Samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności; Podejmuje wybrane zadania dodatkowe; Jest aktywny w czasie lekcji; Poprawnie wykonuje czynności ratownicze;  umie dobrać potrzebny sprzęt; opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym.

Dostateczny:
Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji; samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć; Przejawia przeciętną aktywność; Opanował podstawowe elementy programu pozwalające na podjęcie w otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających;

Dopuszczający:
Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia wykorzystując podstawowe umiejętności; Wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać usunięte.

Niedostateczny:
Nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności; Wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników


Dzisiaj jest: Poniedziałek
17 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Agnieszka,
Drogomysł, Franciszek, Laura, Marcjan,
Radomił, Rainer, Wolmar

Do końca roku zostało 198 dni.
Zodiak: Bliźnięta