Start Plan pracy
Plan pracy

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ- SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J.C. ZALEWSKICH W BIESOWICACH-2020/21

 1. Udostępnianie zbiorów.

- aktualizacja kart czytelniczych i założenie kart uczniom klasy I
- udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazanie książek nauczycielom
-zapoznanie uczniów z nowymi metodami korzystania ze zbiorów bibliotecznych w związku z sytuacja pandemiczną
- wypożyczanie zbiorów , pomoc w wyborach czytelniczych.
- zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów klasy I
- wpisanie do Księgi Inwentarzowej tegorocznych podręczników dla klas i rozdanie ich uczniom , oraz zebranie ich od uczniów w czerwcu

2. Rozwijanie kultury czytelniczej.

- prowadzenie indywidualnych rozmów czytelniczych na temat ciekawych, godnych przeczytania książek
- rozmowy o przeczytanych, ciekawych i godnych poleceniach książkach
- rozwijanie zainteresowania literaturą popularnonaukową
- indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych.
- udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne
- pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
- pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat
- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych
- uczenie poszanowania książek, czasopism i podręczników oraz poprawnego zachowania w bibliotece

3. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

-reklamowanie książek
-udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych
- wystawki okolicznościowe zakupionych nowości
- przeprowadzenie konkursów czytelniczych
- rozmowy i dyskusje o książkach
- ogłoszenie rankingu na najlepiej czytającą klasę i najlepszego czytelnika szkoły
- polecanie książek poprzez czytanie ich fragmentów uczniom poszczególnych klas przez nauczyciela – bibliotekarza
-zabawa biblioteczna dla uczniów klas 4-7” Znam tę książkę”
- zabawa biblioteczna dla uczniów klas młodszych „ Mali detektywi na tropach bohaterów książek dziecięcych ”
-z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci ( 2.04) konkurs na „ Projekt okładki ulubionej książki” dla kl.1-3
-z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i praw autorskich ( 23.04) konkurs na ilustracje, wypowiedź pisemną lub inną formę ” Biblioteka moich marzeń”
-ogłoszenie najlepiej czytającej klasy i najlepszego czytelnika wręczenie jej dyplomu

4.Działalność informacyjna i promocja biblioteki.

-udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych
-dbanie o estetykę i wystrój biblioteki
-promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły w zakładce” Biblioteka” , na tablicy informacyjnej

5.Współpraca z Radą Pedagogiczną.

- gromadzenie ( w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
- pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; gromadzenie materiałów metodycznych
- udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom
- współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych
- konsultacja przy zakupach do biblioteki

6.Rozwój własny.

-doskonalenie warsztatu pracy
-opracowywanie materiałów do lekcji bibliotecznych
-doskonalenie w zakresie technologii informatycznej

7.Planowanie i sprawozdawczość.

- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki
- prowadzenie dziennika bibliotecznego i dokumentacji

8. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów.

- uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych
- zakup nowości zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów
- uzupełnienie działu lektur i stworzenie zestawu lektur dla poszczególnych klas
- wzbogacenie księgozbioru o współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową
- zakup książek metodycznych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem
- prenumerata czasopism
- selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków
- konserwacja zbiorów – naprawa książek
- zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i podręczników (sprawdzenie ich stanu)
- uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej

9. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych.

-ewidencja- bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków

 


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Dzisiaj jest: Wtorek
21 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Jan, Kryspin, Przecława,
Pudens, Tymoteusz, Walenty, Wiktor,
Wiktoriusz

Do końca roku zostało 225 dni.
Zodiak: Bliźnięta