Start
Szkoła Podstawowa im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach
WARSZTATY KULINARNE "MATEMATYCZNE SŁODKOŚCI"

 

Od września uczniowie klasy 5 i 6 naszej szkoły biorą udział w projekcie „I ja mogę być odkrywcą ” dofinansowanym przez Fundację mBanku.
Tematem przewodnim projektu jest postać dwukrotnej polskiej noblistki Marii Curie Skłodowskiej, której odkrycia zmieniły nasz świat na zawsze. W tegorocznej edycji uczniowie wezmą udział w warsztatach, podczas których poznają praktyczną stronę matematyki oraz nauk ścisłych.
Za nami już warsztaty kulinarne pod tytułem „Matematyczne słodkości”. Uczestnicy zajęć wykorzystując umiejętności matematyczne przeprowadzili reakcję chemiczną w wyniku której powstały przepyszne babeczki. Okazało się, że wiadomości dotyczące masy i objętości przydają się, gdy burczy w brzuchu lub chce się zaprosić znajomych na małe co nieco.

Zdjęcia o tym jak przygotowywaliśmy matematyczne słodkości oraz więcej informacji o projekcie znajdziecie na blogu:


https://biesowice-odkrywca.blogspot.com/

 

 
Szkoła w strefie żółtej
W strefie żółtej obowiązuje zakrywanie ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego, miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m, zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych, w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzu.
 
W związku z powyższym od poniedziałku tj. 5 października 2020r. w SZKOLE:
 
- uczniowie podczas przerw w strefach wspólnych (korytarz, świetlica, szatnia itp.) są zobowiązani nosić maseczki lub chusty, kominy (tak, aby zakryte były usta i nos).  Śniadanie na przerwie można zjeść zachowując dystans społeczny 1,5m, a potem znowu używamy maseczki, chusty lub komina zasłaniającego nos i usta
  
- rodzice nie będą mogli wejść i odprowadzić dziecka do klasy (ograniczamy ilość osób przebywających na terenie obiektu szkolnego)
 
- dzieci do przedszkola, zerówki odprowadzane będą przez szkolny personel
Leszek Małkiewicz
 
Spotkanie z rodzicami Wrzesień 2020

alt

Zapraszam na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się w dniu 15 września 2020r. o godzinie 16.30

Tematyka:

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 Możliwe warianty nauczania.
Procedury bezpieczeństwa: rodzice, uczniowie.
Sprawy bieżące.

Na spotkanie przychodzimy zachowując ogólne zasady bezpieczeństwa: maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki.
Nie ma spotkania ogólnego.
Rodzice udają się od razu na spotkanie z wychowawcą do przydzielonych klas.

Przedszkole w klasie 208
Klasa "0" w klasie 202
Klasa 1 w klasie 210
Klasa 2 w klasie 209
Klasa 3 w klasie 211
Klasa 5 w klasie 117
Klasa 6 w klasie 116
Klasa 7 w klasie 115
Klasa 8 w klasie 118

Pozostali nauczyciele będą dostępni w pokoju nauczycielskim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leszek Małkiewicz

 
Nowe książki do katechezy

Wydawnictwo Św. Wojciecha

KL. 0 "Kocham Pana Jezusa" cz 1 i 2

Kl. I "Pan Bóg jest naszym Ojciem" cz. 1 i 2

Kl. V " Bóg szuka człowieka" cz. 1 i 2

Dostępne w księgarni w Kępicach lub na stronie wydawnictwa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wspólny list MEN i GIS - bezpieczeństwo w środkach transportu

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER INFRASTRUKTURY GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

Warszawa, 31 sierpnia 2020 r.

  

Szanowni Państwo,

przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Dokładamy wszelkich starań, aby szkoły i placówki funkcjonowały w tradycyjnej formule, a dzieci uczyły się razem ze swoimi rówieśnikami. Przygotowaliśmy odpowiednie wytyczne, które służą zapewnieniu w szkołach bezpiecznych warunków higienicznych. W stałym kontakcie są również dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, co w sytuacji ewentualnego zagrożenia umożliwi podjęcie szybkich i stosownych działań.

O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju. W osłonę ust i nosa powinni być również wyposażeni kierowcy szkolnych autobusów. Stosowne wytyczne sanitarne w tym zakresie zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Główny Inspektoraty Sanitarny. Dołączamy je do listu.

Z wyrazami szacunku

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ:  Dariusz Piontkowski

MINISTER INFRASTRUKTURY: Andrzej Adamczyk

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY: Jarosław Pinkas

 


Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Więcej…
 
Procedura bezpieczeństwa w szkole

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19 oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Zawiadomienie o zagrożeniu w szkole i placówce.

Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

Więcej…
 
Uczeń - procedura bezpieczeństwa

 

Procedura bezpieczeństwa dla uczniów podczas zagrożenia pandemią COVID-19


Uczennico/Uczniu:

1. Pamiętaj o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety
2. Zasłaniaj ręką usta i nos podczas kichania i kaszlu
3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
4. Posiadaj własne przybory i podręczniki i korzystaj tylko z własnych
5. Przybory i podręczniki w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce
6. Nie zabieraj do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
7. Jeżeli poczujesz się źle, będziesz miał wysoką temperaturę, kaszel to powiadomimy o tym Twoich rodziców/opiekunów i zapewnimy ci bezpieczny pobyt w gabinecie pielęgniarki szkolnej oraz opiekuna. Nie zostaniesz sama/sam. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu zachowa dystans wynoszący min. 2 m, będzie miał zakryte usta i nos maseczką.
8. Podczas dojazdu do szkoły autobusem obowiązują Cię zasady stosowane w komunikacji publicznej, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa.
9. W klasie będziesz miał do dyspozycji własną ławkę i krzesło. Zachowaj dystans społeczny 1,5m od drugiej osoby
10. W szkole wydzielono obszar na szafki szkolne - osobny dla każdej klasy. Przebywaj tylko w obrębie szafek przeznaczonych dla twojej klasy.
11. Na przerwach poruszaj się wraz ze swoją grupą-klasą. W miarę możliwości nie mieszamy się z innymi grupami-klasami.
12. Unikaj tłoku w szkolnej toalecie. Myj ręce.
13. Jeżeli Twoi rodzice są na kwarantannie, to Ty również w tym czasie nie możesz uczęszczać do szkoły.

 
Praca szkoły w okresie zagrożenia pandemią

   Szanowni rodzice, w oparciu o aktualne przepisy podane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego informuję, że szkoła będzie funkcjonowała w oparciu o zalecenia podawane przez MEN i GIS oraz o rozporządzenia jako akty prawne obowiązujące szkołę + oddziały przedszkolne.

W zależności od zmieniającej się sytuacji i zaleceń będziemy odpowiednio reagować i w miarę naszych możliwości moderować sposób pracy szkoły.
Skrócona informacja na temat rozporządzeń oraz linki do treści zarządzeń załączam niżej.  Zalecenia ulegają ciągłym modyfikacjom ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie.

ps. rozporządzenia są w trakcie procesu legislacyjnego


Leszek MałkiewiczRozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.


Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336965Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego mogą być zawieszone przez organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O zawieszeniu zajęć należy powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336967


Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

 
Podręczniki do religii rok szkolny 2020/21

alt

Kl II książka WAM Kochamy Pana Jezusa [2] red. ks. Władysław Kubik SJ

KL. III książka WAM Przyjmuję Pana Jezusa [3] red. ks. Władysław Kubik SJ

Kl IV książka WAM Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa [1] red. ks. Władysław Kubik SJ

KL. VI książka WAM Obdarowani przez Boga [3] red. Zbigniew Marek SJ

Kl. VII książka WAM stara do I Gim lub ze zmienioną okładką Jezus uczy i zbawia do kl. VII red. Zbigniew Marek SJ

KL. VIII książka WAM stara do II Gim lub ze zmienioną okładką Jezus działa i zbawia do kl. VIII red. Zbigniew Marek SJ

Zachęcam do odkupowania "starych" książek z kl. II, III IV, VI, VII i VIII

UWAGA: do kl. I i V jeszcze książek nie wybrałam bo czekam na dostawę.

Pozdrawiam J. Kamińska.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Dzisiaj jest: Piątek
23 Kwietnia 2021
Imieniny obchodzą
Adalbert, Gerard, Gerarda, Gerhard,
Helena, Jerzy, Wojciech

Do końca roku zostało 253 dni.
Zodiak: Byk