Start
Szkoła Podstawowa im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach
Sprzątanie świata

W dniu 30 września przystąpiliśmy do akcji sprzątania świata.

Posprzątaliśmy teren wokół szkoły i dalej w kierunku cmentarza, boiska, lasu za boiskiem, panteonu. Na koniec spędziliśmy dobry czas przy ognisku :-)

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Więcej…
 
List Ministra Edukacji i Nauki

Warszawa, 1 września 2022 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie,

przed nami rok szkolny 2022/2023 – czas wielu nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji. Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności.


Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej. Dlatego też dzięki naszemu programowi Laboratoria Przyszłości zapewniamy uczniom dostęp do innowacyjnego sprzętu. Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inne nowoczesne urządzenia znajdują się już niemalw każdej szkole podstawowej. Jestem przekonany, że jest to rzeczywiste wsparcie w budowaniu kompetencji, które pozwalają młodym ludziom na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie. Laboratoria Przyszłości, czyli największa w historii polskiej edukacji inwestycja cyfrowa, objęła także szkoły niesamorządowe oraz szkoły polskie za granicą. Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości, czyli specjalnie wyposażone busy, które od września 2022 roku można będzie spotkać we wszystkich województwach. Przeszkoleni edukatorzy będą odwiedzać szkoły i prowadzić dla uczniów i nauczycieli lekcje w formule warsztatowej.


Równie wielkim zainteresowaniem, już od momentu swojej inauguracji, cieszy się program Poznaj Polskę. Dzięki niemu w ubiegłym roku szkolnym bez mała pół miliona uczniów odwiedziło miejsca ważne dla rodzimej nauki, historii czy wspólnej kultury i tożsamości narodowej. Dlatego też to przedsięwzięcie, które w wyjątkowy sposób wspiera edukację patriotyczną, będzie kontynuowane również w tym roku.
W ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Dotyczą one przedmiotów takich jak historia, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wiedza o społeczeństwie, którą od 1 września na poziomie podstawowym zastąpi historiai teraźniejszość. Głównym założeniem HiT jest zaznajomienie ludzi młodych z najnowszymi wydarzeniami w kontekście dziejów Polski i świata. Nowy przedmiot ułatwi młodzieży ze szkół ponadpodstawowych poruszanie się w meandrach powojennej historii. Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne
z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytyczneji racjonalnej oceny dziejów – trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej.
Jednocześnie naszą ambicją jest zagwarantowanie osobom młodym wiedzy, która pozwoli im na zgłębienie tajników ekonomii, gospodarki i marketingu. W przyszłym roku szkolnym chcemy wprowadzić przedmiot biznes i zarządzanie. Jego program będzie oparty na wiedzy specjalistów z dziedziny zarządzania oraz na doświadczeniu przedsiębiorców.


Nowy rok szkolny przynosi zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Ich celem jest między innymi uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.
Czekają nas również zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych. Termin egzaminu ósmoklasisty przesunęliśmy z kwietnia na maj i zrezygnowaliśmy z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin maturalny po raz pierwszy będą zdawać absolwenci czteroletniej szkoły ponadpodstawowej – formuła 2023. Egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony w formie ustnej i pisemnej. W formule 2023 zrezygnowaliśmy z trzydziestoprocentowego progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego. Zatem, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.


W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, polskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów z Ukrainy. Wierzę, że warunki, jakie stworzyliśmy, pozwolą wszystkim uczniom bezpiecznie kontynuować naukę w naszym systemie edukacji lub w systemie nauki zdalnej prowadzonej przez placówki w Ukrainie.
Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, w swojej codziennej pracy podejmują Państwo starania na rzecz wychowania oraz kształcenia kolejnych pokoleń. Dziękuję za wzorową postawę, zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bez doskonałego przygotowania merytorycznego, jakie zapewniają Państwo swym podopiecznym, ich sukcesy edukacyjne nie byłyby możliwe. Pragnę wyrazić wdzięczność za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, ale i budowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej.


Drodzy Uczniowie, czas szkolnej nauki może być niezapomnianą przygodą, okresem zacieśniania koleżeńskich relacji, a nadto – przepustką do realizacji marzeń. W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

 
Podręczniki język mniejszości narodowej - niemiecki

 

Kl I Ich und du dla kl I Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło książka + ćwiczenia

Kl II Ich und du dla kl II Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło książka + ćwiczenia

Kl III Ich und du dla kl III Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło książka + ćwiczenia

Kl IV Mach mit! - neu dla kl IV Halina Wachowska, Mieczysława Materniak książka + ćwiczenia

Kl V Mach mit! - neu dla kl V Halina Wachowska, Mieczysława Materniak książka + ćwiczenia

 
Podręczniki religia 2022/2023

Katecheza
Klasa „0”
„Kocham Pana Jezusa”(dwie części) red. ks. dr Paweł Płaczek

Klasa I szkoła podstawowa
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części) red. ks. dr Paweł Płaczek

Klasa II szkoła podstawowa
„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części) red. ks. dr Paweł Płaczek

Klasa III szkoła podstawowa
„Pan Jezus nas karmi” (dwie części) red. ks. dr Paweł Płaczek

Kl. IV szkoła podstawowa /stara/
Zaproszeni przez Boga red. Zbigniew Marek SJ

Klasa V szkoła podstawowa
„Bóg szuka człowieka” (dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VI szkoła podstawowa
„Jezus nas zbawia”(dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VII szkoła podstawowa
„Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik

Klasa VIII szkoły podstawowej /stara/
Jezus działa i zbawia  red. Zbigniew Marek SJ

 
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

24 czerwca 2022r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy wspaniałych wakacji!

zobacz zdjęcia
(więcej zdjeć na szkolnym FB)

Więcej…
 
List Pomorskiego Kuratora Oświaty

„Czy to nie przyjemne,
że jest tak dużo rzeczy, które jeszcze poznamy?
To właśnie sprawia, że ja się tak cieszę życiem.”

Lucy Maud Montgomery,
„Ania z Zielonego Wzgórza“

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy
Szkół i Placówek Oświatowych

województwa pomorskiego,
Rodzice,
Drodzy Uczniowie!

W dniu zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022 składam podziękowanie Państwu Dyrektorom, Nauczycielom, a także Pracownikom Administracji i Obsługi za sumienną pracę edukacyjną oraz wychowawczą wykonywaną z wyjątkowym zaangażowaniem, w trakcie której trzeba niejednokrotnie pokonywać różne przeszkody oraz sprostać licznym wyzwaniom. Dziękuję za kształcenie właściwych postaw naszej młodzieży. Ufam, że wszystko to daje Państwu satysfakcję, a uczniowie darzą Państwa wdzięcznością. Gratuluję wszelkich, nawet najmniejszych, sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, odkrytych talentów, umiejętnego rozwiązania problemów i rozwiania młodzieńczych trosk. Dziękuję za wrażliwość i empatię oraz wsłuchiwanie się w potrzeby przybyłych z Ukrainy dzieci oraz za wszelką pomoc okazaną wojennym uchodźcom. Niech wakacje będą czasem wytchnienia od trudów codzienności, czasem realizacji planów i marzeń, ale nade wszystko czasem głębokiej wdzięczności za to, że możemy żyć w pokoju i być razem, w gronie najbliższych.

Winszuję wszystkim Uczniom uzyskanych wyników w nauce. Każdy z Was jest wyjątkowym i wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach! Przed Wami wakacyjne dni radości, beztroski, wspólnej zabawy, nawiązywania nowych przyjaźni. Wierzę, że w tym czasie z ochotą pomożecie wykonywać obowiązki domowe, a także będą Wam towarzyszyć ciekawe książki, które przeniosą Was do bezkresnego świata wyobraźni. Niech wakacje będą bezpieczne i spokojne. Wróćcie do szkoły uśmiechnięci i szczęśliwi, pełni sił do dalszej nauki i pracy.

Gratuluję Absolwentom. Wierzę, że osiągnięte wyniki egzaminów pozwolą Wam dostać się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych, na wyższe uczelnie lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

Serdecznie dziękuję Rodzicom Uczniów za współpracę ze Szkołą w dążeniu do wychowania dzieci na mądrych i dobrych ludzi. Jestem przekonana, że osiągnięcia i sukcesy Waszych dzieci są powodem do odczuwania rodzicielskiej dumy. Dzięki Państwa miłości i trosce mogą rozwijać skrzydła.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

 
Zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022r.


 

Zakończenie DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW. 

Msza Św. godzina 730  

W szkole, o godzinie 900 - Sala gimanstyczna. Apel, rozdanie świadectw i wręcznie nagród.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
Głosujemy!!!

Zagłosuj na projekt „Czy Einstein by potrafił …? Bo my tak.”

Od września uczniowie klasy 7 i 8 wraz z młodszymi kolegami z klas 4 i 5 będą realizować projekt „Czy Einstein by potrafił …? Bo my tak.”
Nasza szkoła otrzymała na ten cel 5360zł z Fundacji mBanku w ramach programu mPotęga.
Ponadto projekt, jako jeden z najwyżej ocenionych przez KapitułęKonkursu, ma szansę zdobyć w głosowaniu internetowym Nagrodę Publiczności w postaci dodatkowych 5 tys. zł na dowolny cel związany zedukacją matematyczną. W głosowaniu weźmie udział 30 najlepiej ocenionych przez Kapitułę projektów – 15 adresowanych do uczniów klas4-6 szkół podstawowych oraz 15 adresowanych do uczniów klas 7-8 szkółpodstawowych.
Głosowanie internetowe potrwa od 15 do 28 czerwca, każdy może zagłosować na wybrane projekty mPotęga - po jednym głosie w każdej z kategorii, raz na 24 h. W jaki sposób? Wystarczy zarejestrować się na podanej stronie i raz dziennie oddać głos. Należy wybrać 1 projekt w każdej z 2 kategorii.

Link do głosowania:
https://glosowanie.mpotega.pl/

 
10 czerwca 2022r. - Dzień Pustej Klasy

 

Zgłosiliśmy się i przeprowadziliśmy zajęcia w ramach projektu: Dzień Pustej Klasy. W całej Polsce brało w nim udział ponad 120 tys. dzieci. Do tegorocznego Dnia Pustej Klasy zgłosiło się już około 1000 szkół i przedszkoli (ponad 7000 klas i grup) z całego kraju.

 Zobacz zdjęcia

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 12


POLUB NAS :-)Zapraszamy do używania e-podręczników

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Dzisiaj jest: Sobota
2 Grudnia 2023
Imieniny obchodzą
Adria, Aurelia, Balbina, Bibianna,
Paulina, Sulisław, Wiktoryn, Zbylut

Do końca roku zostało 30 dni.
Zodiak: Strzelec